fbpx

Regulamin sternik motorowodny

Regulamin rejestracji uczestnictwa w szkoleniach motorowodnych organizowanych przez Szkoła Żeglowania ORLAND Dariusz Gilewski. Regulamin wchodzi w życie z niem 01.03.2020 i dotyczy rejestracji na szkolenia motorowodne w Warszawie oraz w Gdańsku.

 1. Prowadzącym Sklep (właścicielem, sprzedawcą) jest: Szkoła Żeglowania ORLAND Dariusz Gilewski NIP: 1132640613 Tel: +48 790023458, Nazwa rejestru, do którego wpisana jest firma: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – rejestr prowadzony przez MINISTRA ROZWOJU. zwany dalej Firma.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych.
 5. Firma zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych Klientów Sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.

I. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
  • dostęp do sieci Internet
  • adres poczty email
 1. Firma zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Firmą a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często mają domyślnie ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 2. Firma informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

II. Realizacja zamówień

 1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
 2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Zawarcie umowy w imieniu osoby nieletniej możliwe jest przez prawnego opiekuna.
 3. Klient składa zamówienie poprzez:
  • formularz rezerwacji szkolenia, lub
  • formularz z zapytaniem ofertowym, lub
  • wiadomością e-mail na jeden z adresów kontaktowych
  • dostępne na stronie www.sevents.pl.
 4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 5. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
  • dane Sklepu, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
  • nazwa, termin, miejsce szkolenia
  • jednostkową i łączną cenę wszystkich zamówionych szkoleń
  • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni

III. Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za szkolenie tytułem złożonego zamówienia lub za realizację uzgodnionej oferty, w następujących formach:
  • przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
  • przelew na wskazane przez Sklep konto bankowe,
  • płatność BLIK,
  • karta płatnicza,
  • gotówką.

IV. Ceny

 1. Ceny szkoleń na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN, zawierają wymagane podatki i opłaty. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia potwierdzana jest także w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

V. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) , złożonego w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż 7 dni przed terminem zarezerwowanego szkolenia, rejsu, charteru jachtu lub innej wykupionej usługi.
 2. W przypadku odstąpienia,  od umowy w terminie powyżej 14 dni od daty rezerwacji szkolenia, rejsu, charteru jachtu lub innej wykupionej usługi lub w terminie krótszym niż 7 dni od terminu rozpoczęcia szkolenia, rejsu, charteru jachtu lub innej wykupionej usługi – Firma ma prawo obciążyć Klienta kosztami w wysokości 50% podanej na stronie WWW Sklepu ceny szkolenia, rejsu, charteru jachtu lub innej wykupionej usługi poprzez zatrzymanie wpłaconej przez Klienta zaliczki lub potrącenia takiej kwoty z wpłaconej przez Klienta pełnej ceny.

VI. Informacja o procedurze reklamacyjnej

 1. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności Firmy za niezgodność przedmiotu umowy z opisem przedmiotu umowy na stronie internetowej lub ustaleniami indywidualnymi z Klientem powinna być przekazana w terminie 14 dni od zakończenia przedmiotu umowy, w następujący sposób:
  • mailowo na adres inne@sevents.pl, lub
  • listownie na adres: ORLAND ul. Kobielska 17/85 04-359 Warszawa
 1. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data i miejsce jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Klienta oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 2. Firma rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 3. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.3, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać zwrotu kosztu przedmiotu umowy. Firma zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny.

VII. Pozostałe

 1. Klient ma możliwość odczytania, ściągnięcia treści Regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 2. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.