fbpx

Starszy sternik motorowodny wymiana patentu

Starszy sternik motorowodny wymiana patentu

Aby wymienić patent lub licencję należy wejść na stronę Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego,  wygenerować wniosek oraz wydrukować go a następnie podpisać i odesłać do biura Związku wraz z następującymi załącznikami: 
-kserokopia patentu/licencji, 
-zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm 
-dowód wpłaty na konto w wysokości 50/25* zł 
*Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25 zł po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/ studenckiej.